Så gynnar klarspråk dig som avsändare

Du får färre frågor.

När du skriver klarspråk slipper du många frågor. Det kommer vara färre personer som kontaktar dig för att be om hjälp eller förtydliganden.

Du undviker missförstånd.

När texter är på klarspråk har läsaren större chans att agera rätt, vilket innebär att du slipper reda ut missförstånd efteråt.

Du förmedlar rätt budskap.

Texter på klarspråk bidrar till att läsaren bättre förstår budskapet. Du kan vara trygg i att rätt information förmedlas.

.